Onderzoek chat met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Wil jij ons helpen?

     

Voor ons onderzoek ‘digitale gesprek’ onderzoeken we de wensen van ouders om gesprekken te voeren met een JGZ-professional (verpleegkundige of arts) via de chat.

Wat is een digitaal gesprek
Onder digitaal gesprek verstaan wij een chat tussen de ouders en JGZ-professional. We willen achterhalen hoe ouders reageren op een chatfunctie in Mijn Kinddossier.

Benieuwd naar de mening van een grote groep ouders
Binnen het onderzoek maken we onderscheid tussen ouders waarvan het oudste kind 0 tot 4 jaar is en ouders waarvan het oudste kind 5 tot 12 jaar is. Voor het onderzoek zijn we op zoek naar een grote groep ouders die de digitale vragenlijst willen invullen. De drempel ligt bij 100 ouders om er zeker van te zijn dat de meeste zaken benoemd worden.

Meedoen?
Ben jij ouder van een kind tussen de 0 en 12 jaar oud? Je helpt ons heel erg door de vragenlijst in te vullen! Het kost je ongeveer 3 tot 5 minuten.

Naar het onderzoek