Balansmeter: corona in de hoofdrol

Vul de vragenlijst van het NCJ in

     

Corona speelt al een jaar de hoofdrol in ons leven. Dat heeft grote gevolgen voor ouders. Zij moeten gezin, thuisonderwijs en thuiswerken combineren. De ene dag gaat dat natuurlijk makkelijker dan andere dagen. Maar het is en blijft een hele kluif. Wat dit voor ouders betekent wordt in kaart gebracht door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) met de Balansmeter. Het NCJ vraagt ouders in Nederland om hieraan mee te doen. 

Ouderschap in balans?
Hoe ervaren ouders het ouderschap in deze tijd? Valt het zwaar of is het goed te combineren allemaal? Deel jouw ervaringen met NCJ door de Balansmeter in te vullen. 

Direct naar de Balansmeter  

Het invullen van de Balansmeter is volledig anoniem, bestaat uit 8 vragen en kost ongeveer 2 minuten tijd om in vullen. De Balansmeter peiling kan van 10 februari tot en met 3 maart worden ingevuld. 

Waarom deze Balansmeter?
Met de gegevens uit de Balansmeter krijgt NCJ een idee over de draagkracht en draaglast die ouders zelf ervaren. Op basis van dit inzicht kunnen praktijk en beleid daarbij passende interventies en zorg inzetten en volgen in welke mate en tot wanneer dit nodig is. 

Deze Balansmeter is een 3de onderzoek op rij. Eerder werden de uitkomsten van het onderzoek meegenomen in de afweging om de scholen en kinderdagverblijven wel of niet te openen. En het wordt gebruikt om ouders goed te ondersteunen vanuit de jeugdgezondheidszorg. 

Over NCJ
Het NCJ is het innovatie- en kenniscentrum voor de Jeugdgezondheidszorg. Zij dragen bij aan een gezonde, veilige en fijne omgeving waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen door de jeugdgezondheidszorg te ondersteunen.