Eerste consultatiebureau in Den Haag gestart in 1901

Van zuigelingenzorg tot opvoedhulp in 120 jaar

     

Op 9 december 1901 – nu 120 jaar geleden – werd het eerste consultatiebureau van Nederland geopend: aan de Regentesselaan 20 in Den Haag. Het consultatiebureau werd gestart om zuigelingensterfte te voorkomen. Moeders die te weinig borstvoeding hadden kwamen dagelijks langs om hun kind te wegen en melk voor de volgende 24 uur op te halen. 

Hoe anders ziet het consultatiebureau er in 2021 uit. Nu zijn alle kinderen met hun ouders welkom. Melk wordt nu niet meer meegegeven. Maar moeders die borstvoeding geven kunnen altijd voor advies en ondersteuning terecht bij een verpleegkundigen of lactatiekundige. Naast de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp wordt extra ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien gegeven.  

Flinke daling sterfte onder kinderen
De verbetering van de hygiëne en de sociale omstandigheden, de ontwikkeling van de gezondheidszorg en het toezicht van de consultatiebureaus hadden een groot positief effect. Tussen 1875 en 1949 daalde het sterftecijfer van zuigelingen van 20 procent naar 3 procent en het sterftecijfer van 1- tot 5-jarigen van 14 procent naar 0,8 procent. 

Lees meer…

Een CJG in elk stadsdeel
Den Haag vindt het belangrijk dat alle kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. In elk stadsdeel is er nu een CJG, in Escamp zelfs 2. De jeugdgezondheidszorg is bovendien gratis en vrijwillig en dat al heel lang.