Aanmelden
Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden
CJG Servicelijn
0800 285 40 70
(gratis)
Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden
CJG Servicelijn : 0800 285 40 70
(gratis, ma-vr : 8.30-17.00u)


Veelgestelde vragen

​Veelgestelde vragen

 

 

 

Hoe bereid je je peuter voor op een bezoek aan het consultatiebureau?
Hoe combineer ik werk en borstvoeding?
​Hoe denken antroposofen over vaccinatie?
Is mijn kind niet te jong voor vaccinaties?
Kan mijn kind last krijgen van bijwerkingen van inentingen?
Hoe zit het met autisme en vaccineren?
Kan mijn kind na het krijgen van een prik toch ziek worden?
Kan mijn kind veel vaccins tegelijk wel aan?
Zijn de hulpstoffen in vaccins gevaarlijk voor mijn kind?
Zijn er religieuze argumenten tegen vaccineren?
Zijn de ziekten waartegen gevaccineerd wordt onschuldig?
Komen ziektes door de verbeterde hygiëne eigenlijk nog voor?
Waarom wordt een (her)indicatie voor pgb-hulp slechts voor maximaal 2 jaar gegeven?
Welke zorg valt onder de Wet langdurige zorg?
Pgb financieel: Wat is het Trekkingsrecht?
Is de betaling van het pgb wekelijks of maandelijks?
Kan een pgb-tarief dat hoger ligt dan het tarief voor Zorg in Natura (ZIN) reden zijn van weigering van pgb-hulp?
Moet ik een budgetplan maken?
Wat is de taak van school als het gaat om dyslexie?
Welke dyslexiezorg wordt vergoed?
Wat is Geestelijke Gezondheidszorg voor Jeugd (Jeugd-GGZ)?
Wat verandert er in 2015 rondom Jeugd GGZ?
Moet de gemeente zorg uit de aanvullende verzekering inkopen?
Valt GGZ zorg (geestelijke gezondheidszorg) die voorheen onder de aanvullende verzekering viel nu onder de gemeente?
Ik heb een praktijk gevonden waar ik mijn kind voor behandeling wil aanmelden. Vergoedt de gemeente deze zorg?
Is er een overzicht van gecontracteerde aanbieders?
Vergoedt mijn verzekering nog psychosociale zorg?
Is na 1 januari 2015 de indicatie voor jeugdhulp nog geldig?
Wat betekent het overgangsrecht?
Waar kan ik terecht als zorg voor mijn kind nodig is of als ik vragen heb over jeugdhulp?
Kan ik als ouder zelf kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind?
Wat wordt bedoeld met 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator?
Hoe heeft de gemeente Den Haag de jeugdhulp georganiseerd?
Wat is de rol van de gemeente in het nieuwe jeugdstelsel?
Mijn kind ontvangt ADHD-zorg van een kinderarts. Wordt deze zorg in 2015 vergoed door de gemeente?
Moet ik ouderbijdrage betalen voor de hulp aan mijn kind?
Hoe lang wordt de zorg vergoed als de jeugdhulp via een huisarts is ingezet?
Hoe werkt het overgangsrecht als een jongere 18 wordt voordat de indicatie afloopt?
Waar kan ik me aanmelden als aanbieder van jeugdhulp in Den Haag?
Wie kunnen er allemaal toeleiden naar 2e lijns zorg/specialistische zorg?
Wat zijn de tarieven voor de jeugdhulp?
Wat is ernstige enkelvoudige dyslexie?
Welke zorgaanbieders voor dyslexie heeft de gemeente ingekocht?
Geldt er een ouderbijdrage voor het pgb?
Ik wil graag het pgb van mijn zoon/dochter verlengen. Met wie moet ik dan contact opnemen?
Ik wil het pgb van mijn zoon/dochter laten omzetten naar Zorg In Natura (ZIN). Waar moet ik dan zijn?
De zorgaanbieder die ik inkoop is duurder dan het maximale pgb-tarief. Wie betaalt het verschil?
Mijn kind wordt komend jaar 18. Met wie moet ik contact opnemen voor een nieuw pgb?
Kan het pgb-team mij helpen met het indienen van contracten en het opstellen van een budgetplan?
Mijn kind wordt bijna 18. Hoe werkt het met leeftijden in de nieuwe jeugdwet?

 

blokjes