Skip Navigation LinksHome > Peuter > Opvang en onderwijs > Opvang > Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

Mediatips kunnen op dit moment niet worden weergegeven. Probeert u het later nog eens.

Vanaf ongeveer 2 jaar is je peuter welkom op de peuterspeelzaal. Vaak mogen peuters voor ze 2 jaar zijn al een paar keer komen wennen. Afhankelijk van het aanbod in je gemeente kan je kind geplaatst worden voor twee tot vier dagdelen.

Soms heeft een peuterspeelzaal een wachtlijst. Vraag de peuterspeelzaal wanneer je je kind het best kunt aanmelden. Wat je moet betalen is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Wat leert je kind op de peuterspeelzaal?

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen naar hartenlust spelen terwijl ondertussen hun ontwikkeling spelenderwijs wordt bevorderd. Peuters leren hier samenspelen, rekening houden met andere kinderen, op hun beurt wachten en eerlijk delen. Ze leren beter taal begrijpen en spreken, praten in een groep en vragen stellen.

Vast ritme op de peuterspeelzaal

Peuterspeelzalen hanteren een vast ritme. Dit geeft peuters een veilig gevoel.

  • Meestal gaan de kinderen eerst vrij spelen. Ze bouwen, knutselen, spelen in de huishoek, fietsen of doen een spelletje.
  • Na het spelen is er vaak een moment van rust. De kinderen zitten in een kring met drinken en fruit. Ze vertellen bijvoorbeeld iets over hun belevenissen en luisteren naar de verhalen van de andere kinderen. Meestal zingen ze samen een liedje.
  • Na de kring is het vaak tijd voor een activiteit met de hele groep of met kleine groepjes.
  • De leidster leest regelmatig verhaaltjes voor.
  • Als het weer het toelaat, kunnen de kinderen buiten spelen.

Je kind went aan dit ritme en daardoor wordt de stap naar groep 1 gemakkelijker. De leidster zorgt ook voor een goede overdracht naar de basisschool.

Nederlands leren

Voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken, is de peuterspeelzaal extra belangrijk omdat er veel aandacht besteed wordt aan de taalontwikkeling. Sommige peuterspeelzalen gebruiken daarvoor een speciale methode, zoals Piramide.

Je kind leert zo al een beetje Nederlands begrijpen en praten. Het verstaat dan in groep 1 de leerkracht en de kinderen, begrijpt de opdrachtjes beter en kan zelf iets vragen of zeggen in het Nederlands. Kinderen voelen zich dan beter op hun gemak in de nieuwe situatie.

Kwaliteitseisen peuterspeelzaal

De kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen is opgenomen in de Wet kinderopvang, net als het toezicht van de gemeente. Zo heeft iedere groep minimaal twee gediplomeerde leidsters. Voor meer informatie kun je terecht bij de peuterspeelzaal in de buurt.