Skip Navigation LinksHome > Peuter > Opvang en onderwijs > Opvang > Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

 • Opvoeden in kinderdagverblijf
  Opvoeden in kinderdagverblijf
  Overzicht van wat kinderen leren op het kinderdagverblijf op het gebied van taal, muziek, met elkaar omgaan en motorische ontwikkeling. En wat is een goede crèche? Met veel kleurenfoto's. Voor opvoeders van kinderen van 0 tot 4 jaar. Lees meer
 • Ruimte voor ouders
  Ruimte voor ouders
  Beschouwingen over o.a. gezinnen in de spits, stress in de crèche en ideale scholen. Lees meer

Vanaf 2 tot 2,5 jaar is je peuter welkom op de peuterspeelzaal. Vaak mogen kinderen voor die datum al een paar keer komen wennen. Afhankelijk van het aanbod in de gemeente kan je kind geplaatst worden voor twee tot vier dagdelen.

Wat leert je kind op de peuterspeelzaal?

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen naar hartenlust spelen terwijl ondertussen hun ontwikkeling spelenderwijs wordt bevorderd. Peuters leren hier samenspelen, rekening houden met andere kinderen, op hun beurt wachten en eerlijk delen. Ze leren beter taal begrijpen en spreken, praten in een groep en vragen stellen.

Vast ritme op de peuterspeelzaal

Peuterspeelzalen hanteren een vast ritme. Dit geeft peuters een veilig gevoel.

 • Meestal gaan de kinderen eerst vrij spelen. Ze bouwen, knutselen, spelen in de huishoek, fietsen of doen een spelletje.
 • Na het spelen is er vaak een moment van rust. De kinderen zitten in een kring met drinken en fruit. Ze vertellen bijvoorbeeld iets over hun belevenissen en luisteren naar de verhalen van de andere kinderen. Meestal zingen ze samen een liedje.
 • Na de kring is het vaak tijd voor een activiteit met de hele groep of met kleine groepjes.
 • De leidster leest regelmatig verhaaltjes voor.
 • Als het weer het toelaat, kunnen de kinderen buiten spelen.

Je kind went aan dit ritme en daardoor wordt de stap naar groep 1 gemakkelijker.

Nederlands leren

Voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken, is de peuterspeelzaal extra belangrijk omdat er veel aandacht besteed wordt aan de taalontwikkeling. Sommige peuterspeelzalen gebruiken daarvoor een speciale methode, zoals Piramide.

Je kind leert zo al een beetje Nederlands begrijpen en praten. Het verstaat dan in groep 1 de leerkracht en de kinderen, begrijpt de opdrachtjes beter en kan zelf iets vragen of zeggen in het Nederlands. Kinderen voelen zich dan beter op hun gemak in de nieuwe situatie.

De leidsters op de peuterspeelzaal

Iedere groep heeft minimaal twee leidsters. Dit team bestaat meestal uit een volledig gediplomeerde professional en een assistent-leidster die haar ondersteunt. Als je kind naar groep 1 gaat, zorgt de leidster voor een goede overdracht naar de basisschool.

Aanmelden bij de peuterspeelzaal

Geef je kind tijdig op voor de speelzaal, want er kunnen wachtlijsten zijn. Wat je moet betalen is afhankelijk van het gezinsinkomen. Sinds 2010 zijn de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen opgenomen in de Wet kinderopvang, net als het toezicht van de gemeente. Voor meer informatie kun je terecht bij de peuterspeelzaal in de buurt.