Nieuws

 
 

 Welkom bij het CJG in Den Haag

 
 

 Cursussen en themabijeenkomsten

 
De bijeenkomsten zijn bedoeld als steuntje in de rug bij opvoeding voor ouders die problemen willen voorkomen.
Puber | Kosten € 10 per persoon |
​Meer inzicht krijgen in de karaktereigenschap hoogsensitiviteit en uitwisseling van ervaringen met andere ouders.
Peuter | Kosten geen |
De kinderen leren op een speelse wijze hoe zij gemakkelijker met hun eigen emoties en de situatie thuis om kunnen gaan.
Basisschool kind | Kosten gratis |
Bewustwording van eigen lichaam en emoties Leren omgaan met spannende situaties en spanning in het dagelijks leven Eigen grenzen en fysieke krachten leren aanvoelen en aangeven Inzicht verwerven in andermans grenzen Vergroten van concentratie en spanningsboog Eigen gedrag beter leren sturen en beheersen Respect ontwikkelen voor jezelf en de ander, eigen en andermans grenzen
Basisschool kind | Kosten € 50,- |